Nieuwe producten

 • Broken Air 4
  Broken Air 4

  Als je hebt gewerkt met de eerdere libraries Broken Air, dan ben je...

  199,00 €
 • Broken Air Bundel
  Broken Air Bundel

  De Broken Air libraries zijn bij uitstek bijzonder geschikt voor CHR,...

  679,25 €
 • 10 Year Anniversary Free Pack 1
  10 Year Anniversary Free Pack 1

  Om ons 10-jarig bestaan dit jaar te vieren, dachten we bij Sticky FX dat...

  0,00 €
 • Cool Toolz V3
  Cool Toolz V3

  Druk bezig om de imaging van je station weer cool te laten klinken? Uren...

  99,00 €
 • Cool Toolz Bundel
  Cool Toolz Bundel

  Alle Cool Toolz libraries zijn nu ook verkrijgbaar in een voordelige...

  193,05 €

Aanbiedingen


(Gelimiteerd tot 1 station/persoon/productiebedrijf per aangeschafte library)

Lees alstublieft dit document aandachtig door voor de aanschaf van een Sticky FX library welke is voorzien van deze gebruikersovereenkomst.

Deze gebruikersovereenkomst is een wettelijke overeenkomst volgens het Nederlands recht die u (de licentiehouder) het gebruik verleent van een Sticky FX Library onder bepaalde voorwaarden. Deze overeenkomst bevat ook belangrijke informatie over garantie en aansprakelijkheid. Bij het kopen van een library van Sticky FX Productions, gevestigd in Nederland (licentiegever), moet u akkoord met de voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon) en Sticky FX Productions. Door het downloaden en kopen van de library, begrijpt u dat u gebonden bent aan de voorwaarden zoals vermeld in deze overeenkomst. Als u niet aan deze overeenkomst gebonden wilt zijn, koop dan niet de Sticky FX Library.

De licentie is niet-exclusief en staat u toe rechtenvrij gebruik te maken van de geluidseffecten/muziekelementen van de library welke door u is gekocht maar alleen in de specifieke manier zoals in deze licentie omschreven. Alle geluidseffecten/muziekelementen zijn gemaakt en blijven eigendom van Sticky FX Productions. De licentiehouder erkent dat alle rechten, waaronder het auteursrecht van de Sticky FX Productions libraries, uitsluitend eigendom is van Sticky FX Productions, Nederland. De licentiehouder gaat ermee akkoord en aanvaardt dat niet naleving en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever, een schending is van de overeenkomst en de licentiegevers toestemming voor het gebruik van de library wordt automatisch beëindigd.

Deze licentie strekt zich voor zolang de geluidseffecten/muziekelementen wordt door u worden gebruikt; echter kan Sticky FX Productions onmiddellijk deze licentie beëindigen als u inbreuk maakt op een van de voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst.

Alle geluidseffecten/muziekelementen van uw Sticky FX Library zijn rechtenvrij en kunnen gebruikt worden voor elke uitzending/productie. U mag de Sticky FX Library gebruiken voor uw eigen producties, maar er mag geen sublicentie, overdracht of wederverkopen op enigerlei wijze plaatsvinden aan derden. De Sticky FX Library mag alleen verspreid worden binnen geproduceerd werk van de licentiehouder en mogen niet los worden verkocht, verhuurd of worden verpacht geheel of gedeeltelijk. De geluidseffecten/muziekelementen mogen niet losstaand worden gebruikt of doorverkocht.

U mag alleen gebruik maken en / of geluidseffecten/muziekelementen van de Sticky FX Library verkopen wanneer zij worden gebruikt als onderdeel van een media productie waar het originele geluidseffect(en)/muziekelement(en) een deel van de productie is en niet zal verschijnen als de enige originele geluidseffect(en)/muziekelement(en). De geluidseffecten/muziekelementen mogen alleen worden gebruikt door de persoon / entiteit aan wie de licentie wordt verleend. Geluidseffecten/muziekelementen mogen niet worden verhandeld of misbruikt voor winst of om enige andere reden.